Partneři

Brněnská muzejní noc probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

           

Záštitu nad akcí převzali:

Antonín Staněk, ministr kultury ČR,

Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna,

Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje,

Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed,

Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský.

Garantem Brněnské muzejní noci je Moravská galerie v Brně.

Brněnská muzejní noc je součástí Festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR s podporou MK ČR. Na akci se významným způsobem podílí Dopravní podnik města Brna a.s., zajišťující bezplatnou dopravu návštěvníků do výstavních budov mimo centrum města.

Partneři:

   

​​​​​​​